Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
Co roku życzymy sobie o tej porze wiary, nadziei, miłości, oderwania od szarej, jednostajnej
rzeczywistości…
Szarej rzeczywistości chyba już nie ma… Historycznie zrobiło się wręcz całkiem barwnie. Świat podążył za starym chińskim życzeniem: „obyś żył w ciekawych czasach”, wprowadził je do realizacji, no i…mamy to!
Ciekawe czasy.
Jednak kiedy dopadły nas te niebanalne realia, chyba jeszcze bardziej wszyscy potrzebujemy wytchnienia od tego, co się dzieje wokół nas. Potrzebujemy przywrócenia wiary w drugiego człowieka, potrzebujemy nadziei na lepsze jutro większej niż kiedykolwiek wcześniej, na zwycięstwo PRAWDY nad kolejnymi falami fałszu…, potrzebujemy większego poczucia bezpieczeństwa…
Potrzebujemy wszystkiego, z czego nas w ciągu ostatnich lat odarto, wmawiając nam, że w nowym wspaniałym świecie nie będą nam już te wartości do szczęścia potrzebne.
Dlatego…niech ten Wielkanocny Czas nasyci każdego z nas tym, czego pragnie najbardziej.
W dobie olbrzymich podziałów przez wszystko, co tylko może ludzi podzielić, niech atmosfera przy naszych świątecznych stołach nie rozmienia się na drobne…, a jedynymi do podziału – jeśli już – niech będą wielkanocne jaja.
Niezależnie od poglądów, od tego, czy coś nas łączy, czy już raczej więcej dzieli niż łączy.., życzę Wam dobrych Świąt i
duuużo wiosennego ciepła.
Tego na zewnątrz raczej nie doświadczymy w najbliższych dniach, ale to w sercach, w relacjach z innymi, sami śmiało możemy jeszcze zasiać, a potem bezterminowo hodować.
Zdrowych i radosnych Świąt!

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.