Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

[Polecone przez fizjoterapeutę]

Ćwiczenie oddechowe Wima Hofa polegaja na głębokim oddychaniu, kontrolowanej hiperwentylacji i hipowentylacji. Głębokie oddychanie (przeponowe) pobudza układ przywspółczulny, co pomaga uzyskać efekt relaksacji, natomiast podczas hiperwentylacji (30 oddechów) zwiększamy ilość powietrza wnikającego do pęcherzyków płucnych, a równocześnie zwiększamy usuwanie dwutlenku węgla, przez co chwilowo zostaje zwiększone pH krwi (staje się bardziej zasadowa).

Usunięcie dwutlenku węgla pozwala na dłuższe wstrzymanie oddechu. Ten etap to stan hipowentylacji, gdzie dochodzi do tymczasowego ograniczenia dostępu tlenu do organizmu. Dochodzi wówczas do pobudzenia współczulnego układu nerwowego i wydzielania adrenaliny oraz prawdopodobnie do pobudzenia układu endokannabinoidowego.

Adrenalina powoduje pobudzenie układu krwionośnego, odpornościowego, przyspieszenie metabolizmu, ale powoduje też wzrost hormonów stresu (kortyzolu), jednak stosując te metody krótkotrwale, podobnie jak w przypadku sportu, może działać ona korzystnie za pomocą mechanizmu hormezy, gdzie „szkodliwy” w małych dawkach czynnik działa korzystnie.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.