Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

Organizator akcji „Bieganie z Dobrą Nowiną” wyjaśnia, że jej uczestnicy wyruszają w każdą sobotę sprzed kościoła św. Aleksandra w Warszawie i biegają razem przez około 40 minut. Bieg odbywa się głównie w okolicach Łazienek Królewskich i bulwarów wiślanych. Jego trasa wynosi od 5 do 7 kilometrów.

Po skończonym biegu siadamy sobie w jakiejś kawiarni, kupujemy kawę lub inne napoje i rozważamy Ewangelię z danego dnia – wyjaśnia ksiądz w rozmowie z PAP.

Kapłan informuje, że obecnie grupa biegaczy liczy około 15 osób.

Zaczęliśmy w październiku, a wiadomo, że okres zimowy nie zachęca do biegania – moim zdaniem niesłusznie. Myślę, że na wiosnę uczestników będzie więcej – mówi duchowny cytowany przez Polską Agencję Prasową.

„Nie trzeba być sportowcem, by dołączyć”

Ksiądz Bartosz Kuczmarski dodał, że w grupie biegaczy są osoby w różnym wieku. W akcji biorą udział zarówno młodzi uczestnicy, jak i seniorzy. Tempo jest umiarkowane i dostosowane do kondycji biegających.

Pomysł prozdrowotny, świetny, godny polecenia i wdrożenia w lokalnych wspólnotach.

źródło: warszawa.naszemiasto.pl

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.