Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

Jak co roku Kombinat Konopny wystąpił z wnioskiem o wpisanie do uchwał rejonizacyjnych wszystkich 2477 gmin we wszystkich 16 województwach (chwała mu za to). Dzięki temu posadzenie własnych konopi w przydomowym ogródku lub na swoim polu staje się łatwiejsze. Wystarczy kupić certyfikowane ziarno z fakturą na siebie (właściciela działki), potem wypełnić prosty wniosek do urzędu gminy załączając fakturę i kopię etykiety certyfikowanego ziarna oraz zobowiązanie do przetworzenia we własnym zakresie (w przypadku, gdy nie kontraktujemy uprawy z jakimś podmiotem zewnętrznym). Takie zobowiązanie wysyłamy również do Urzędu Marszałkowskiego (można to zrobić on-line przez ePUAP). Aby uniknąć ewentualnego zamieszania z policją, gdyby jakiś „życzliwy” chciał zabłysnąć i by podkablował w swojej nieświadomości, że uprawiamy „Marychę”, to warto też zgłosić swoją uprawę w swojej komendzie – mając już w ręku oficjalne pozwolenie, którego kopię można dołączyć do informacji.

Wracając do rejonizacji, w naszym województwie (lubelskim) – jest całkiem sporo miejsca pod uprawy konopi. Dla zainteresowanych z powiatu opolskiego, mamy m.in.:

  • gmina Poniatowa – 120 hektarów
  • gmina Opole Lubelskie – 50 hektarów
  • gmina Chodel – 100 hektarów
  • gmina Józefów nad Wisłą – 51 hektarów
  • gmina Karczmiska – 50 hektarów
  • gmina Łaziska – 50 hektarów
  • gmina Wilków – 20 hektarów

Pełny wykaz gmin w woj. lubelskim wraz z powierzchnią przewidzianą do zasiewu oraz formularz dla chętnych, którzy chcą się dowiedzieć krok po kroku jak zrobić pozwolenie na uprawę (po wypełnieniu zainteresowany otrzyma instrukcję wraz ze wzorami pism) dostępny na stronie https://wolne-konopie.pl

źródło: https://wolne-konopie.pl

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.