Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego (Opole Lubelskie) zaprasza społeczność powiatu opolskiego na spotkanie inicjujące działalność Klubu Promocji Odporności Naturalnej i Krzewienia Kultury Obywatelskiej, które odbędzie się w niedzielę (27 marca 2022r.) o godz. 15.00 w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie społeczności powiatu opolskiego zainteresowanej tworzeniem oddolnej inicjatywy mającej na celu, m.in.:

  • promocję racjonalnej, naukowej i bezpiecznej wiedzy na temat kultury zdrowotnej,
  • utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,
  • inicjowanie poziomej wymiany lokalnych produktów i zasobów naturalnych,
  • forum wymiany wiedzy obywatelskiej.
  • rekreację i integrację.

Kiedy i gdzie: Opole Lubelskie, 27 marca 2022, godz. 15.00 / Park Miejski w Opolu Lubelskim

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.