Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

Konferencja dla Wolności, Bezpieczeństwa i Zdrowia.

PANEL II. DYSKUSJA – PANELIŚCI, SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, Opole Lubelskie, 20.02.2022 Myślą przewodnią Konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie wykorzystać miejscowy potencjał, aby mieć wpływ na budowanie świadomości w sferach wolności, bezpieczeństwa i zdrowia, a także w celu niwelowania negatywnych skutków polityki lockdownowo-sanitarnej?”

Konferencje poprowadzili Paweł Januszek oraz Joanna Matras-Michalska (Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego – Opole Lubelskie).

W Konferencji udział wzięli:

  1. Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Konfederacja Korony Polskiej),
  2. Dr med. Katarzyna Bross-Walderdorff (rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców),
  3. Dr n. rol. Emilia Sykut-Domańska (Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców),
  4. Justyna Socha (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP),
  5. Radca prawny Paweł Nogal [on-line] (Stowarzyszenie Prawników „Głos Wolności”),
  6. Jarosław Dąbrowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”),
  7. Por. Jakub Kuśpit (Prezes Stowarzyszenia „Bronimy Munduru – Dla Przyszłych Pokoleń”).
Realizacja nagrania: Paweł Januszek / http://postawnawolnosc.pl

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.