Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
14 grudnia 2021r. jako portal Postaw na Wolność oraz promotorzy idei inicjowania Lokalnych Klubów Naturalnej Odporności mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Lubelską Konfederację Korony Polskiej.
Wysłuchaliśmy wykładu pt. „Żyć zdrowo w niezdrowych czasach” pani dr n. rol. Emilii Sykut-Domańskiej, dietetyka, technologa żywności i żywienia, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na temat budowania i wzmacniania odporności naturalnej, poprzez świadome i racjonalne dbanie o swoje zdrowie w czasach „pandemii”.
Wykład dotyczył m.in. żywienia i suplementacji w sezonie jesienno-zimowym, a także troski o swój stan emocjonalny.
Realizacja nagrania: Paweł Januszek / Postaw na Wolność

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.