Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
„Co dzieje się od marca 2020r.” Prof. Dr Hab. Ryszard Zajączkowski. 29.07.2021
Spotkanie z prof. dr hab. Ryszardem Zajączkowskim w Opolu Lubelskim. „Co dzieje się od marca 2020r.” Prelekcja oraz pytania uczestników. Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego (#GOlop) 29.07.2021 / Opole Lubelskie #RyszardZajączkowski #wykład #debata #OpoleLubelskie #PowiatOpolski #PSNLiN #GOlop #PJvlog #PawełJanuszekvlog

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.