Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Jak dbam o zdrowie i dobry humor?” był Klub Odporności Naturalnej i Krzewienia Kultury Obywatelskiej i Prawnej z Opola Lubelskiego oraz Komitet Społeczny „Pomagamy Nelce”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Konkurs przeprowadzony został w ramach wydarzenia/akcji „Koncert Charytatywny #dlaNeli” w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim, który odbył się w dniu 29 maja 2022r. Tam też na scenie głównej ogłoszone zostały wyniki.

Cele konkursu:

  • kształcenie postaw prozdrowotnych u dzieci,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • kształtowanie od najmłodszych lat przekonań i edukacji zdrowotnej,
  • utrwalanie wiedzy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,
  • rozwijanie ekspresji plastycznej i twórczej, kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami wyrazu plastycznego,
  • rozbudzanie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez działalność plastyczną i udział w zdrowej rywalizacji,
  • przedstawienie i przekaz określonymi środkami plastycznymi tematyki konkursowej.

Zwycięzcą konkursu plastycznego została trzyletnia MARTUSIA KUSZNIEROWSKA. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie. „Jako rodzina spędzamy czas na świeżym powietrzu i staramy się być aktywni. Dobry humor -> czas z RODZINĄ„. Martusia narysowała jak spędza aktywnie czas z mamą i tatą w otoczeniu natury. Zapraszamy po odbiór nagród i dyplomu.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.