Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaki jest wpływ telefonów komórkowych na słuch? Dolegliwości uszne, problemy ze słuchem, bóle głowy i kręgosłupa.. Myśl przedwypadkowo, zanim sobie zaszkodzisz. Profilaktyka przy używaniu telefonów komórkowych może zapobiec poważnym problemom zdrowotnym.

Wpływ telefonów komórkowych na słuch:

 • telefony komórkowe emitują dźwięki o natężeniu około 50 decybeli; przykładowo poziom hałasu w dużych miastach wynosi ok 55 decybeli, a w budynkach mieszkalnych na poziomie 25-356 decybeli. Jednak, jeżeli przez kilka godzin dziennie prowadzimy przez niego rozmowy, nasze uszy w przyszłości to odczują
 • podobnie w kontekście ludzi młodych, którym zazwyczaj telefony służą do słuchania muzyki. Ciągłe noszenie słuchawek z głośną muzyką w uszach kiedyś doprowadzi do niedosłuchu; już teraz badania pokazują, że korzystanie ze słuchawek podłączonych do komórki emituje hałas o mocy blisko 95dB. Dzieje się tak, ponieważ nasz organizm broni się przed hałasem za pomocą skurczów mięśnia strzemiączkowego; jeżeli mięsień pozostaje w takiej obronnej pozycji, następuje jego zmęczenie, którego konsekwencją jest pogorszenie słuchu
 • pojawiają się badania, które dowodzą, że promieniowanie emitowane w czasie używania telefonu komórkowego czyli tzw. mikrofale są jedną z przyczyn powstawania szumów w uszach. Pod wpływem pola elektromagnetycznego dochodzi do zmian poziomu wapnia oraz tlenku azotu w komórkach nerwowych; dolegliwości, która ma charakter uporczywego dzwonienia czy np. gwizdania w uszach. U pacjentów, którzy używali telefonów 4 lata lub dłużej ryzyko wystąpienia szumów wzrasta niemal dwukrotnie
 • na dolegliwości uszne zdecydowanie częściej skarżą się osoby częściej przystawiające telefon do samego ucha aniżeli korzystające z zestawu głośnomówiącego i osoby prowadzące długie rozmowy
 • używanie telefonu komórkowego oprócz wpływu na słuch, w konsekwencji wpływa również na cały nasz organizm. Może bowiem powodować między innymi bóle głowy a nawet bóle kręgosłupa spowodowane przygarbieniem i pochylaniem głowy do telefonu, podobnie z pogarszaniem się wzroku. Gdy przez kilka godzin w ciągu dnia koncentrujemy wzrok na niewielkim obiekcie jakim jest ekran telefonu; należy pamiętać, że telefon pracuje z największą mocą, w momencie, gdy wybieramy numer lub tracimy zasięg- warto wtedy nie trzymać go przy samej głowie – uszach, by jak najbardziej ograniczyć jego oddziaływanie na nasz organizm

Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego?

 • jeżeli nie mamy potrzeby długiej rozmowy przez telefon starajmy się tego nie robić
 • telefon należy trzymać w pewnej odległości od głowy (warto używać zestawu głośnomówiącego)
 • korzystna będzie również zamiana stron po której trzymamy telefon
 • należy unikać ciągłego noszenia telefonu przy sobie np. w kieszeni, jeżeli jest to konieczne należy starać się nosić telefon jak najdalej od ciała np. w torebce, w plecaku
 • jeżeli to możliwe, należy unikać rozmów w tłumie np. w autobusie. Promieniowanie z równych telefonów znajdujących się w bliskiej od siebie odległości nakłada się i oddziałuje ze zwiększoną siłą
 • nie należy spać z głową blisko telefonu
źródło: betamed.pl / internet

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.