Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

17 kwietnia 2022r. (72 lata) zmarł wspaniały, polski lekarz dr. Zbigniew Hałat. Specjalista epidemiolog, publicysta, działacz społeczny (m.in. PSNLiN) , były wiceminister zdrowia i główny inspektor sanitarny.

Dr Hałat od 18 kwietnia 1991 do 20 listopada 1993 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. W okresie covidianizmu (od pojawienia się „pandemii koronawirusa”) zabierał merytoryczny i etyczny głos m.in. podczas wydarzeń organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. W 2021 został jednym z liderów ruchu Polska Jest Jedna, sprzeciwiającego się obowiązkowym szczepieniom przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz tzw. “segregacji sanitarnej”.

Marsz Pamięci dr Zbigniewa Hałata odbędzie się 3 maja 2022r. we Wrocławiu (godz. 13.00)„Rozpoczniemy Mszą Świętą za Zmarłego w Kolegiacie Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim”.

Testament dr Zbigniewa Hałata – ostatni wywiad

W załączeniu rozmowa z doktorem zarejestrowana podczas V Międzynarodowego Protestu StopNOP w Warszawie w czerwcu 2021 roku.
Była to niezmierna przyjemność kilkukrotnie spotkać dr Zbigniewa Hałata, wysłuchać i uścisnąć dłoń. Jesteśmy Jemu wdzięczni za niezłomną postawę i dawanie nadziei nam wszystkim.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.