Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
Podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce w Parku Miejskim zaplanowaliśmy kolejne – na dzień 24 kwietnia 2022r. (15:00).
„Popołudniowy Lykeion” ma na celu promocję kultury zdrowotnej i obywatelskiej wśród społeczności lokalnej. Jest kilka pomysłów na integrację i dzielenie się wiedzą podczas takich cyklicznych spotkań, dlatego zapraszamy aby włączyć się, wspierać inicjatywę, przybyć, może zachęcić też swoich znajomych do odwiedzenia w to popołudnie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim.
W programie naszego pierwszego pikniku pod nazwą „Popołudniowy Lykeion” planujemy m.in.: pokaz krótkofalarstwa, krótkie prelekcje pro-zdrowotne, aktywność ruchową, podchody dla dzieci oraz kilka innych propozycji. Jeżeli pogoda na plener nie dopisze, to część planów przeniesiemy na kolejne wydarzenie – w maju.
 
Ps. Lykeion – [Likejon], czyli gimnazjum, zostało założone w IV wieku p.n.e. Dokładnie w 335 roku na pięknym, zielonym terenie pomiędzy rzekami Eridanos i Ilissos, poza murami miasta, przy bramie Diocharous. Struktura szkoły była zgodna ze standardami Platona. Lekcje dla zaawansowanych uczniów odbywały się wcześnie rano, zaś te dla początkujących późnym popołudniem/wczesnym wieczorem. Filozofii uczono rano, a retoryki późnym popołudniem. Wszystko wśród otaczającej zieleni, podczas długich spacerów. Ćwiczyli również w liceum ateńscy mężczyźni i młodzież w ramach służby wojskowej dla państwa.
 

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.