Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór oraz POK „Dom Chemika” zapraszają na spotkanie z Agnieszką Kępską, która opowie o wysuniętym najdalej na północ regionie Norwegii – Finnmarku.
1 kwietnia o godz. 17.00 do małej sali teatralnej w POK „Dom Chemika” w Puławach.
Po spotkaniu będzie można nabyć pamiątki z unikalną biżuterią skandynawską. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Podczas wirtualnej wyprawy poznamy najciekawsze i najpiękniejsze miejsca tego regionu, dowiemy się więcej o jego niezwykłej przyrodzie, historii oraz współczesności. Nie zabraknie również opowieści o historii i życiu Saamów, osławionym krańcu Europy – Nordkappie oraz przyciągającym tysiące turystów zjawisku, które można podziwiać w czasie arktycznego lata, czyli „Północnym Słońcu”.
Podróżniczka zaprezentuje fotografie uchwycone podczas kilkunastu wizyt w tej krainie, którą najczęściej odwiedza z turystami, zapoznając ich z najciekawszymi i najpiękniejszymi miejscami.
Agnieszka „Astrid” Kępska – z wykształcenia oraz części zainteresowań filozof, geograf oraz kulturoznawca. Wśród pozostałych jej zainteresowań – obok muzyki, żeglarstwa i fotografii – bardzo ważne miejsce zajmują różnego rodzaju podróże, szczególnie do krajów skandynawskich oraz do Finlandii. Już od osiemnastu lat łącząc swoją pasję z pracą zawodową oprowadza turystów po Skandynawii, dzieląc się z nimi ciągle pogłębianą wiedzą. Od siedmiu lat prowadzi swoją firmę – North By Expert – specjalizującą się głównie w profesjonalnym przygotowywaniu podróży i oprowadzaniu turystów na Północy. Po sezonie turystycznym Autorka wybiera się również w miejsca trudniej dostępne i rzadziej odwiedzane – na trekkingi lub wyprawy na nartach. Między najwyższymi sezonami turystycznymi roku tworzy i opracowuje oryginalne programy wycieczek oraz innych wypraw dla turystów a w oparciu o świetną znajomość terenu rezerwuje sprawdzone i ciekawie położone hotele. W wolnych chwilach pisze artykuły, przygotowuje wystawy i prezentacje o swoich podróżach.

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.