Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
#WOLNOŚĆ #BEZPIECZEŃSTWO #ZDROWIE W środę 30 marca 2022r. odbyło się w Lublinie kolejne spotkanie inicjatorów lokalnych Klubów Odporności Naturalnej.
Poprzez te działania, pragniemy zainicjować oddolny projekt, bez hierarchii i ściśle powiązanych struktur. Projekt zależny przede wszystkim od naszej woli i chęci, który ma na celu racjonalne podnoszenie poziomu kluczowej dla zdrowia naturalnej odporności w hipokratejskim duchu odpowiedzialności za swój organizm, a także budowania świadomości i kultury obywatelskiej.
Główne cele inicjatywy:
✌ wypracowanie prozdrowotnych wzorców działania w lokalnych środowiskach,
✌ promocja bezpiecznej, racjonalnej i naukowej profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania chorobom,
✌ podejmowanie inicjatyw obywatelskich,
✌ patriotyzm gospodarczy, barter, kooperatywa spożywcza,
✌ stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń,
✌ przywracanie fundamentów zdrowia, budowanie mody, nurtu w oparciu o motto: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (łac. Mens sana in corpore sano),
✌ poszukiwanie fachowców, ekspertów różnych, „odpornościowych” dziedzin:
– etyczni lekarze
– dietetycy
– nauczyciele wychowania-fizycznego
– instruktorzy fitness, siłowni, klubów morsa, biegacze
– rehabilitanci
– producenci zdrowej, naturalnej żywności
– działacze społeczni, animatorzy kultury, rekreacji, także gier umysłowych.
Tacy ludzie są wśród nas, należy tylko zainicjować ruch, skoordynować działania i szerzyć tą pozytywną, prozdrowotną ideę.
Zapraszamy zainteresowanych z całej Lubelszczyzny do inicjowania i tworzenia oddolnej inicjatywy w swoich środowiskach lokalnych, mającej na celu, m.in.:
  • promocję racjonalnej, naukowej i bezpiecznej wiedzy na temat kultury zdrowotnej,
  • utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,
  • inicjowanie poziomej wymiany lokalnych produktów i zasobów naturalnych,
  • forum wymiany wiedzy obywatelskiej.
  • rekreację i integrację.
autor: Paweł Januszek / foto: Joanna Zarzecka

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.