Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

Klub Odporności Naturalnej w Opolu Lubelskim – spotkanie w Parku Miejskim.

Dziś spotkaliśmy się w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim aby omówić cele opolskiego Klubu Odporności Naturalnej oraz metody realizacji tych celów.
Wychodzimy z założenia, iż zasady budowania i wzmacniania naturalnej odporności należy krzewić oddolnie poprzez organizowanie publicznych dyskusji, spotkań, prelekcji, imprez, warsztatów, obozów szkoleniowych, czyli wydarzeń umożliwiających zdobywanie praktycznej i teoretycznej wiedzy.
Program działalności klubów krzewiących wiedzę dotyczącą naturalnej odporności może obejmować m.in. takie zagadnienia jak: ogólna sprawność fizyczna, odżywianie, hartowanie, zachowanie kondycji i równowagi psychicznej, sprawność intelektualna.
Jak w miarę prosto i skutecznie dbać o swoją odporność, a jednocześnie integrować i budować świadomą społeczność lokalną, krzewiąc przy tym kulturę obywatelską, prawną?
Na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć lokalnie, poprzez przykład i praktykę – tworząc nieformalną grupę pod szyldem Klubu Odporności Naturalnej.
Poniżej pierwsze prozdrowotne, wiosenne działania naszych klubowiczów Roberta i Michała..
   

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.